Menu

Verklaring gegevensbescherming

1)  Informatie over de verzameling van persoonlijke gegevens en contactgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

1.1   We zijn blij met uw bezoek aan onze website en danken u voor uw belangstelling. Via onderstaande tekst informeren we u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2   De verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de dataverwerking op deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is Landig + Lava GmbH & Co. KG, Mackstraße 90, 88348 Bad Saulgau, Duitsland, tel.: (0049) 07581 – 90430, fax: (0049) 07581 – 9043100, email: info@dry-ager.com. De verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens, is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen het doel en de betekenis bepaalt van de verwerking van persoonlijke gegevens.

1.3   De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een data protection officer aangesteld. Hij is als volgt te bereiken: “IITR Datenschutz GmbH, Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München, email: email@iitr.de, tel.: 089-18917360”

1.4   Deze website maakt gebruik van SSL of TLS versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke content (bv. bestellingen of inlichtingenverzoeken aan de verwerkingsverantwoordelijke). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks https://en het hangslotsymbool in uw browserregel.

2) Dataverzameling wanneer u onze website bezoekt.

Wanneer u onze website uitsluitend voor informatie gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verschaft, verzamelen wij uitsluitend gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde ‘server log files’). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende data, die wij in technische zin nodig hebben om u de website te presenteren:

 • Onze bezochte website
 • Datum en toegang van het moment van bezoeken
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie via welke u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm.)

Dataverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG op basis van ons rechtmatige belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven noch op enigerlei andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor, de server log files achteraf te controleren op concrete aanwijzingen van illegaal gebruik.

3) Cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en u in staat te stellen, bepaalde functies te gebruiken, gebruiken we op diverse pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw apparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden gewist aan het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser (zogenaamde session cookies). Andere cookies blijven aanwezig op uw terminal en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistent cookies). Wanneer cookies eenmaal zijn aangebracht, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiedata, alsmede IP-adreswaarden, afhankelijk van individuele vereisten. Persistent cookies worden automatisch gewist na een specifieke periode, die kan variëren al naar gelang de cookie.

Wanneer persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die wij geplaatst hebben, wordt de verwerking uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 (1) punt b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG om onze rechtmatige belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te garanderen.

Wij werken samen met advertentiepartners, die ons helpen onze website interessanter voor u te maken. Om die reden worden cookies van partnerbedrijven eveneens op uw harddrive opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). U wordt individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de verzamelde informatie per geval binnen de volgende secties.

NB u kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van de cookies en u kunt per keer beslissen of ze accepteert , dan wel de acceptatie uitsluiten van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Elke browser heeft zijn eigen manier om de cookie-instellingen te beheren. Dit is omschreven in het helpmenu van elke browser, waarin beschreven staat hoe u cookie-instellingen kunt veranderen. U vindt ze voor de respectievelijke browsers via onderstaande links:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies Google:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-en-website-data-sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
NB de functionaliteit van onze website kan beperkt zijn indien cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact

Wanneer u contact opneemt met ons (bv. via contactformulier of email), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij gebruik van een contactformulier, is te zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt ten behoeve van het antwoord op uw vraag of voor het leggen van contact en voor de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is ons rechtmatige belang bij het antwoorden op uw verzoek overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de bijkomende wettelijke basis voor het verwerken Art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden gewist na de verwerking van uw vraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie volledig is opgelost, mits er geen daarmee strijdige wettelijke opslagverplichting bestaat.

5) Commentaarfunctie

Binnen de reikwijdte van de commentaarfunctie op deze website worden ter aanvulling op uw commentaar, informatie over het tijdstip van het schrijven van het commentaar en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres vastgelegd en opgeslagen. Dit IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen, voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale content post met het plaatsen van een commentaar. Wij hebben uw emailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen de door u gepubliceerde content als zijnde illegaal. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is Art. 6 (1) punt b en f AVG. Wij behouden ons het recht voor, commentaren te wissen waartegen door derden bezwaar wordt gemaakt als zijnde illegaal.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct advertising

6.1 Als u zich aanmeldt voor onze email-nieuwsbrief, sturen we u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige noodzakelijke informatie voor het toezenden van de nieuwsbrief, is uw emailadres. De vermelding van eventuele aanvullende gegevens is vrijwillig en dient om u persoonlijk te kunnen benaderen. Wij maken gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure voor het toezenden van de nieuwsbrief. Dit houdt in dat we u geen email-nieuwsbrief zullen zenden tenzij u nadrukkelijk tegenover ons hebt bevestigd dat u instemt met toezending van de nieuwsbrief. In dat geval zullen wij u een bevestigings-email zenden, waarin wij u vragen te bevestigen dat u in de toekomst de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen door op een desbetreffende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming, uw persoonlijke gegevens te gebruiken overeenkomstig Art. 6 (1) punt a AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op, dat verstrekt is door de Internet Service Provider (ISP), alsmede de datum en tijd van registratie, zodat we op een later tijdstip eventueel misbruik van uw emailadres kunnen traceren. De gegevens die door ons verzameld worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van adverteren via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de in de nieuwsbrief vermelde link of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Na uw annulering wordt uw emailadres onmiddellijk verwijderd van onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u expliciet toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw data, of wij behouden ons het recht voor om meer gegevens te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u via deze verklaring informeren.

6.2  Op basis van ons rechtmatige belang bij gepersonaliseerde direct mail behouden wij ons het recht voor, uw voor- en achternaam, postadres en – indien wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen binnen het kader van de contractrelatie – uw titel, academische graad, geboortejaar, beroeps-, bedrijfsmatige of bedrijfsnaam overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG te bewaren en te gebruiken voor het toezenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten via briefpost.

U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een daartoe strekkend bericht aan de verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

7) Gebruik van video’s

Gebruik van YouTube-video’s

Deze website gebruikt de YouTube embedding-functie voor het vertonen en afspelen van video’s die worden aangeboden door provider YouTube, die eigendom is van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’).

Voor dit doel wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt om conform providerinformatie te garanderen dat gebruikersinformatie uitsluitend wordt opgeslagen zodra de afspeelfunctie van de video is gestart. Wanneer het afspelen van embedded YouTube video’s wordt gestart, plaatst de provider ‘YouTube’-cookies teneinde informatie te verzamelen over gebruikersgedrag. Conform informatie van Youtube is het gebruik van deze cookies onder meer bedoeld om videostatistieken vast te leggen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Wanneer u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie rechtstreeks gekoppeld aan uw account zodra u op een video klikt. Wanneer u niet met uw profiel op YouTube wilt worden geassocieerd, moet u uitloggen alvorens de knop te activeren. Google bewaart uw gegevens (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert die. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG op basis van de rechtmatige belangen van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht design van diens website. U hebt het recht, bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen. Om dit recht te doen gelden, moet u contact opnemen met YouTube.

Ongeacht de vraag of de embedded video wordt afgespeeld, wordt een ‘dubbelklik’-verbinding met het Google netwerk tot stand gebracht bij het bezoeken van deze website. Dit kan leiden tot verdere dataverwerking waarover wij geen controle hebben.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst ‘Privacy Shield’, welke garandeert dat voldaan wordt aan het binnen de EU van toepassing zijnde gegevensbeschermingsniveau.

Verdere informatie over YouTube gegevensbescherming is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider op: www.google.com/policies/privacy/

8) Online-marketing

Google AdWords conversie-tracking

Deze website gebruikt het online advertentieprogramma ‘Google AdWords’ en de conversie-trackingfunctie binnen het kader van Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Wij gebruiken het programma van Google Adwords om met behulp van reclame (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes vaststellen hoe succesvol de individuele reclame-activiteiten zijn. Wij willen u advertenties laten zien die interessant zijn voor u. Wij willen onze website interessanter voor u maken en tot een eerlijke berekening van advertentiekosten komen.

De conversietracker-cookie wordt ingesteld op de browser van een gebruiker zodra hij klikt op AdWords-reclame van Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies worden gewoonlijk ongeldig na 30 dagen en worden niet gebruikt voor het identificeren van personen. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en als de cookie nog niet verlopen is, zijn Google en wij in staat te zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke klant van Google AdWords ontvangt een verschillende cookie. Daardoor kunnen cookies niet worden gevolgd via de website van  AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld door de conversiecookies, wordt gebruikt om samengestelde conversiestatistieken te leveren aan AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking. Klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking tag. Zij krijgen echter geen informatie die hen in staat stelt, gebruikers persoonlijk te identificeren. Wanneer u niet wenst deel te nemen aan het tracking-programma, kunt u het gebruik van dit programma weigeren door de Google conversietracker-cookie via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. In dat geval wordt u niet opgenomen in de conversie-tracking statistieken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons rechtmatige belang bij doelgerichte reclame overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst ‘Privacy Shield’, welke garandeert dat voldaan wordt aan het binnen de EU van toepassing zijnde gegevensbeschermingsniveau.

Kijk voor meer informatie over Google’s privacybeleid op: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

U kunt cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door ze te blokkeren via de desbetreffende instelling van uw browsersoftware, of door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via onderstaande link: https://support.google.com/ads/answer/7395996

NB bepaalde functies van deze website kunnen niet of in beperkte mate worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

9) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

–  Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres), wordt in het algemeen verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die het IP-adres anonimiseren door het te verkorten, en sluit een rechtstreekse persoonlijke relatie uit. Door de extensie wordt uw IP-adres van te voren verkort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die de Agreement on the European Economic Area hebben ondertekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden naar een Google-server in de VS en daar verkort. In dergelijke uitzonderlijke gevallen vindt de verwerking plaats overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG op basis van ons rechtmatige belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag ten behoeve van optimalisatie en reclamedoeleinden.

Namens ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over website-activiteit, en ons andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van website en internet. Het door uw browser doorgegeven IP-adres in de context van Google Analytics wordt niet gekoppeld aan andere Google-data.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren. Wij moeten er echter op wijzen dat u in dat geval waarschijnlijk niet over de volle functionaliteit van deze website kunt beschikken. U kunt permanent weigeren, Google door cookies gegenereerde gegevens aangaande het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) te laten verzamelen en verwerken. U kunt de browser plug-in downloaden en installeren, die beschikbaar is via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browser plug-in of voor browsers op mobiele apparaten kunt u op onderstaande link klikken om een opt-out cookie te installeren, waarmee het verzamelen door Google Analytics van gegevens op deze website in de toekomst wordt uitgeschakeld. (Deze opt-out cookie functioneert uitsluitend voor deze browser en dit domein. Wanneer u uw cookies op deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken):

<a onclick=”alert (‘Google Analytics has been disabled’); “href=”javascript:gaOptout()”>Disable Google Analytics</a>

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst ‘Privacy Shield’, welke garandeert dat voldaan wordt aan het binnen de EU van toepassing zijnde gegevensbeschermingsniveau.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, is te vinden in Google’s privacybeleid op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

10) Gereedschappen en diversen

10.1 Google Maps

Onze website gebruikt Google Maps (AP’I) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Maps is een webdienst voor het tonen van interactieve (land-)kaarten teneinde geografische informatie visueel weer te geven. Deze dienst toont u onze locatie en maakt het voor u gemakkelijker om ons te vinden.

Wanneer u de subpagina’s opent die de kaart van Google Maps bevatten, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Dit staat los van de vraag of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarop u bent ingelogd, dan wel of zo’n gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, wordt uw informatie rechtstreeks in verband gebracht met uw account. Wanneer u niet met uw profiel in verband gebracht wilt worden op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen, en evalueert die. Een dergelijke evaluatie vindt plaats overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG op basis van het rechtmatige belang van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht design van diens website. U hebt het recht, bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen. Om dit recht te doen gelden, moet u contact opnemen met Google.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst ‘Privacy Shield’, welke garandeert dat voldaan wordt aan het binnen de EU van toepassing zijnde gegevensbeschermingsniveau.

Wanneer u niet instemt met de toekomstige verzending van uw gegevens naar Google in de context van het gebruik van Google Maps, kunt u de Google Maps webdienst volledig deactiveren door de JavaScript applicatie in uw browser uit te schakelen. In dat geval kunnen Google Maps en de kaart op deze website niet meer gebruikt worden.

De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/terms?hl=en. De bijkomende gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

U kunt gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in connectie met het gebruik van Google Maps vinden op de website van Google (‘Google Privacy Policy’) op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

10.2 Google webfonts

Deze site maakt gebruik van webfonts die worden geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’) om fonts eenvormig weer te geven. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in het eigen cachegeheugen om teksten en fonts correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, in verbinding staan met de servers van Google. Daardoor wordt Google geïnformeerd over het feit dat onze website bekeken is via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt om onze online aanbiedingen op een eenvormige en aantrekkelijke wijze te presenteren, en het gebruik ervan is in ons rechtmatige belang in de zin van Art. 6 (1) punt f AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een default font gebruikt door uw computer.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst ‘Privacy Shield’, welke garandeert dat voldaan wordt aan het binnen de EU van toepassing zijnde gegevensbeschermingsniveau.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in Google’s privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

10.3  Het Trusted Shops waarmerk staat afgebeeld op deze website ten bewijze van de goedkeuring door Trusted Shops, en om het lidmaatschap van Trusted Shops aan kopers aan te bieden na het plaatsen van een bestelling.

Aldus worden onze rechtmatige belangen bij een optimale reclame voor ons aanbod beschermd in de zin van Art. 6 (1) punt f AVG. Het waarmerk en de in combinatie daarmee geadverteerde diensten zijn een dienst van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Wanneer het waarmerk verschijnt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, overgedragen datavolume en de verzoekende provider (toegangsdata) bevat, en het bezoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven uiterlijk zeven dagen na uw bezoek aan de pagina.

Verdere persoonlijke gegevens worden uitsluitend naar Trusted Shops verzonden indien u besluit Trusted Shops producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling, of indien u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

11)  Rechten van de betrokkene

11.1 De van toepassing zijnde gegevensbeschermingswet verleent u veelomvattende rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) vis-à-vis de dataverwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op toegang door de betrokkene overeenkomstig Art. 15 AVG
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 AVG
 • Recht op gewist worden (‘recht om vergeten te worden’) overeenkomstig Art. 17 AVG
 • Recht op beperking van verwerking overeenkomstig Art. 18 AVG
 • Recht op data-overdraagbaarheid overeenkomstig Art. 20 AVG
 • Recht op intrekking van gegeven toestemming overeenkomstig Art. 7 (3) AVG
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 AVG

11.2RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WIJ BINNEN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONLIJKE DATA VERWERKEN OP BASIS VAN ONS OVERWEGENDE RECHTMATIGE BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING VOOR WAT BETREFT DE TOEKOMST OM REDENEN DIE SAMENHANGEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.

WANNEER U HET RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ MET HET VERWERKEN VAN DE DESBETREFFENDE DATA. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM HET VERWERKEN VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE, VERDEDIGBARE REDENEN KUNNEN GEVEN VOOR VERWERKING, DIE UITSTIJGEN BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING BEDOELD IS VOOR HET VASTSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE AANSPRAKEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONLIJKE DATA VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN GERICHTE RECLAME,  HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE DATA TEN BEHOEVE VAN GERICHTE RECLAME. U KUNT UW BEZWAAR KENBAAR MAKEN OP DE HIERBOVEN OMSCHREVEN WIJZE.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STAKEN WIJ HET VERWERKEN VAN DE DESBETREFFENDE DATA TEN BEHOEVE VAN GERICHTE RECLAME.

12) Opslagduur voor persoonlijke gegevens

De opslagduur voor persoonlijke gegevens wordt bepaald door de desbetreffende juridische retentieperiode (bv. commerciële en fiscale retentieperiodes). Na het verstrijken van deze periode worden de desbetreffende gegevens stelselmatig gewist, mits die niet langer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren of initiëren van het contract en/of er voor ons niet langer een legitiem belang bestaat bij het langer bewaren ervan.Veuillez sélectionner la langue de votre choix. Veuillez sélectionner la langue de votre choix.